Bovenwijde

BovenwijdeTen oosten van Giethoorn ligt het Bovenwijde (de bewoners van Giethoorn en omgeving spreken van Bovenwiede). Het Bovenwijde, is ongeveer 2 kilometer lang en 1 kilometer breed en overal ongeveer één meter diep. In het zuiden van het meer is er sprake geweest van zandwinning en daardoor is het daar veel dieper. De bodem van het meer is een harde zandbodem waardoor er prima gepunterd kan worden. Ook nu nog kunt u een punter huren en heerlijk varen (punteren) op het meer. Natuurlijk kunt u, bij voldoende wind, ook kiezen voor een zeilpunter, een bootje met een karakteristiek bruin zeil.

Giethoorn vindt u aan de westoever van het Bovenwijde. Tussen de kern van Giethoorn en het meer liggen meerdere recreatiebedrijven. Vroeger was het een strook grasland waar het vee kon grazen.

Aan de overzijde van het Bovenwijde ligt Nationaal Park Weerribben – Wieden

Wanneer u het Bovenwijde oversteekt, vindt u aan de overzijde natuurgebieden die in bezit zijn van Natuurmonumenten en horen bij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hier zijn onder andere de eendenkooi en het groepsverblijf voor de jeugd gevestigd. Tegenwoordig vormt het meer een onderdeel van het recreatieve aanbod rondom Giethoorn. Het Bovenwijde speelt ook een sociale rol in de gemeenschap van Giethoorn: denk hierbij aan zeilwedstrijden en diverse muziekpodiums in de zomer.

Bijzondere dieren in het Bovenwijde en de Wieden

Nadat de otter in 1988 uitgestorven werd verklaard in Nederland zijn net na de millenniumwisseling otters uitgezet in dit prachtige natuurgebied. Dat het een succes is, blijkt wel uit het feit dat nu overal in het gebied de otter zijn weg heeft gevonden.

Wist u dat één-zesde van de totale populatie zwarte Sterns van Nederland in dit gebied zijn broedplaats heeft gevonden? En dat dit alleen maar mogelijk is doordat vele vrijwilligers speciale broedvlotjes in het gebied neerleggen? Omdat deze vogel broed op drijvende planten zoals het krabbenscheer, en deze plant van nature niet veel voorkomt in het gebied, bieden vrijwilligers met veel succes dit alternatief.

Huur een bootje en ga lekker varen op het Bovenwijde

Het Bovenwijde leent zich uitstekend voor een tochtje met een punter, een fluisterboot of een sloep. Ook wanneer u een rondvaart boekt bij ons, laten wij u alle pracht van het Bovenwijde zien.

button